AIS Logo KY-TN

AIS Region 7 Affiliate Clubs

Kentucky

 • Bluegrass Iris Society - Lexington; Pres.Mary Lynne Lange (859)533-1296
 • Louisville Area Iris Society - Louisville, KY; Pres.Evelyn Koehler (859)533-1296
 • Tennessee

 • East Tennessee Iris Society - Knoxville; Pres.Becky Dziadowicz 404-668-1185
 • Greeneville Iris Society - Greeneville; Pres.Kim Bowman 423-300-1541
 • Jackson Area Iris Society - Jackson; Pres.Denise Flowers 731-676-9487
 • Memphis Area Iris Society - Memphis; Pres.Carmen Cooley 901-685-6032
 • Middle Tennessee Iris Society - Nashville; Pres.Stephanie Plummer 615-584-9463
 • Mid State Iris Association - Murfreesboro; Pres.Phil Williams 615-274-6426
 • Smoky Mountain Iris Society - Jefferson County; Pres. Elaine Garner 865-567-5770
 • Southeast Tennessee Iris Society - Chattanooga; Pres.Dottie Patton 423-886-1583
 • Twin States Iris Society - Lebanon; Pres.Rena Shrum 615-449-5597
 • West Tennessee Iris Society - Germantown; Pres.Scott Hall 901-857-3838

 • iris garden